Genç Gazeteciler17 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceği duyurulan “Sosyal Medya ve Gençlik” konulu Uluslararası Genç Gazeteciler Buluşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızın ve Projenin web adresini takip edebilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Konu:1 İslamofobi:

Genç gazeteciler için bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla ilk olarak 26-27 Ocak 2013 tarihleri arasında İslamafobi konusunda gerçekleştirilen panele, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden genç gazeteciler ve iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümü öğrencileri katılmıştır. Panel süresince gazeteciler, gençlerle islamofobi konusunu tartışmışlar, karşılıklı anlayış geliştirilerek farkındalık oluşmasını sağlamışlar ve özellikle bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan dini ayrımcılığa karşı mücadele yollarının belirlenmesine katkıda bulunmuşlardır.

İki gün süren paneller dizisinde sırasıyla aşağıdaki konular ele alınmıştır:

• İslamofobinin ortadan kaldırılma yolları
• Çok kültürlülük ve islamofobi
• İslamofobinin ortadan kaldırılması için doğru bilgi akışının sağlanma yolları
• Dini hoşgörünün geliştirilmesi
• İslam ülkeleri ile Avrupa arasında iletişim stratejisi geliştirmek
• Okullarda islamofobi
• Gençler islamofobinin azaltılması için ne tür katkılarda bulunabilirler

Gerçekleştirilen panelin, medyada bulunan islamofobi eğilimi ve bu yöndeki açıklamalara karşı tezler ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu konuda gençler arasında ve toplumun diğer kesimlerinde farkındalığın artırılmasıyla islamofobi nedeniyle gerçekleşen suçların azalması beklenmektedir.

Bununla birlikte, faaliyete yurt içinden ve yurt dışından katılım sağlayacak gazeteciler ve gazeteci adayları arasında bir iletişim ağı kurulması düşünülmektedir. Kurulacağı düşünülen iletişim ağı sayesinde ilerleyen dönemlerde yeni faaliyetler gerçekleştirilebileceği gibi genç gazetecilerin kariyerleri açısından da faydalı olacaktır.

Uluslararası Genç Gazeteciler Buluşmasının, farklı ve güncel konularla her yıl en az bir kez gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

İleri tarihlerde gerçekleştirilecek Uluslararası Genç Gazeteciler Buluşmalarımız hakkındaki bilgilere Bakanlığımızın ve projemizin web adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda
    Panel Konuları

PANEL KONULARI
“İslamofobi” 26‐27 Ocak 2013
İstanbul, Türkiye

1) PANEL 1: Medyadaki İslamofobi Nedir?
Panel 1(a) Konuşmacılar: Fatima Manji, Abdool Karim Vakil, Ömer Taşpınar, Gema Martin Munoz, Marwan Mohamed
Başkan: Mohamed Madi
Panel 1(b) Konuşmacılar: Leon Moosavi, Mehdi Hasan, Ali Ahmet Böken, Myriam Francois Cerrah
Başkan: Jerome Taylor
Konular:
 • Tanımlamalar ve terminoloji (İslamofobi ve anti‐Müslüman nefret karşılaştırması: Korkunun temeli var mı?)
 • Terim nasıl ve nerede ortaya çıktı, yaşanmışlıklar, vb.
 • Bilinçli ve bilinçsiz İslamofobi
 • Müslüman gazeteciler – “Konuşulmak yerine konuşmayı tercih etmek”
 • Meselenin özüne inmek
 • Betimlemeler
Not:Runnymede Trust Raporu İslamofobiyi şöyle tanımlar: "Müslümanlara karşı yersiz düşmanlık, bundan dolayı Müslümanların birçoğuna veya tümüne karşı korku veya nefret duymak.”


2) PANEL 2: Batı Medyasında İslamofobi: Nedenler, Sonuçlar ve Çözüm Önerileri
Panel 2(a) Konuşmacılar: Nabila Ramdani, Levent Baştürk, Mehdi Hasan, Jerome Taylor, Bülent Keneş
Başkan: Saadet Oruç

Konular:
 • Medya: Basmakalıp sözler, hazır yaftalar (ılımlılar/aşırı uçlar/radikaller)
 • Sembolleştirmeler/pozitif ayrımcılık
 • Medyada Müslümanlarla ilgili tek tip bir anlatım kullanılması
 • İslamofobinin Müslümanlar ve gayrimüslimler üzerindeki etkileri (topluluklar arası ilişkiler)
Panel 2(b) Konuşmacılar: Riazat Butt, Nuh Albayrak, Remona Aly, Sunny Hundal
Başkan: Hilal Kaplan
Konular:
 • Oryantalizm; sömürgecilik
 • İslamofobi, anti‐semitizm ve ırkçılık
 • Medya/popüler kültür (24, Homeland, vb. yapımlar) ‐ Sansasyonel habercilik; aşırı akımların sürekli gündem yapılması
 • İslamofobinin Müslümanlar ve gayrimüslimler üzerindeki etkileri (topluluklar arası ilişkiler)
3) PANEL 3: İslamofobi Siyaseti
Panel 3(a) Konuşmacılar: Jerome Taylor, Ali Bulaç, Fatima Manji, Marwan Mohamed
Başkan: Ömer Taşpınar
Konular:
 • Siyaset, din ve İslamofobi; Rüşdi; Danimarka’daki karikatürler; Müslümanların Masumiyeti; Charlie Hebdo gibi örnekler
 • Küfür nerede başlar?
 • Çok‐kültürlü, çok‐dinli bir toplum: Batı Avrupa ve Türkiye kıyaslamaları
Panel 3(b) Konuşmacılar: Mehdi Hasan, Daniel Trilling, Myriam Francois‐Cerrah, Saadet Oruç, Melih Altınok
Başkan: Sunny Hundal
Konular:
 • Siyaset: Aşırı sağın yükselişi, ekonomi, göç tipleri, çok‐kültürlülük, ulusal farklılıklar, vb.
 • İslamofobi ile eleştirel ifadenin sınırları: düşünce serbestliği tartışması – İslam’ın ve Müslümanların meşru biçimde eleştirisinin niteliği
 • Liberal demokrasinin gerekleri; liberal solun İslamofobi karşısında hoşgörüsü var mı?
4) PANEL 4: İslamofobiyle İlgili Çözüm Önerileri
Panel 4 (a) Konuşmacılar: Nabila Ramdani, Leon Moosavi, Riazat Butt, Ali Aslan
Başkan: Daniel Trilling
Konular:
 • Avrupa’da İslamofobi hakkında farkındalığı artırmak nasıl mümkün?
 • Raporlar (Runnymede, EMRC raporu, EUMC, Amnesty Intl), makaleler, vb.’nin etkileri nedir?
 • Kulis oluşturmak veya şikayet etmek işe yarar mı? Gazetecilere ulaşmak/haber dairelerinde atölyeler oluşturmak çözüm olur mu?
Panel 4 (b) Konuşmacılar: Abdool Karim Vakil, Jerome Taylor, Marwan Mohamed, İhsan Yılmaz
Başkan: Gema Martin‐Munoz
Konular:
 • Avrupa’da İslamofobi hakkında farkındalığı artırmak nasıl mümkün?
 • Hükümetlerin baskısı, örneğin hükümetlerin diplomatik ilişkilere verilen zararlar konusunda batılı bakanlıklar nezdinde kulis yapmaları işe yarar mı?
 • Eğitim
5) PANEL 5: İslamofobi ve Gazetecilik
Panel 5 (a) Konuşmacılar: Fatima Manji, Gema Martin‐Munoz, Sunny Hundal, Wajahat Ali
Başkan: Riazat Butt
Panel 5 (b) Konuşmacılar: Mohamed Madi, Remona Aly, Daniel Trilling, Myriam Francois‐Cerrah, Deniz Zeyrek
Chair: Leon Moosavi
 • Leveson soruşturması İslamofobi hakkında ne sonuç verdi?
 • Doğru habercilik ilkeleri oluşturmak: doğru habercilik nedir?
 • Uygulama stratejisi
6) Atölye
Bütün Katılımcılar
 • Müslüman ülkeler ile Avrupa arasında bir iletişim stratejisi geliştirmek
Program Akışı

SAAT PROGRAM
26 Ocak 2013 Cumartesi
10:00-11:15 Açılış Töreni
11:15-11:30 Kahve Arası
11:30-13:15 Panel 1: İslamofobi nedir?
13:15-14.15 Öğle Yemeği
14:15-15:45 Panel 2:Batı medyasında İslamofobi (nedenler, sonuçlar ve çözüm)
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Panel 3:İslamofobi ve politika
18:30 Akşam yemeği
21:00 Televizyon Programı
27 Ocak 2013 Pazar
10:30-12:00 Panel 4:İslamofobiyle ilgili çözüm önerileri
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 Panel 5:İslamofobi ve gazetecilik
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:30 Çalıştay ve kapanış: Genç gazeteciler öncülüğünde Müslüman ülkeler ve Avrupa arasında bir iletişim stratejisinin hazırlanması. (Sürdürülebilir bir ağ ve islamofobi ile mücadele stratejisi için.)
19:00 Katılımcılar ve konuklar onuruna akşam yemeği


Program Akışı
GaleriFotoğraf Galerisi


BAŞVURU ŞARTLARI

 • Üniversite öğrencisi ya da medya mensubu olmak.
 • 30 yaşından küçük olmak.
Başvuruda bulunan adayların aşağıda bulunan boş alana 300 kelimeyi geçmemek şartıyla program akışındaki konuların herhangi biriyle ilgili yazacakları makaleler Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda katılımcılar belirlenecektir.
Başvurular, 03.01.2013 - 18.01.2013 tarihleri arasında alınacak olup yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek olan katılımcı listesi internetten duyurulacaktır.
Başvuru Formu

T.C. Kimlik No:

Ad Soyad:

 

Cinsiyet:

Doğum Tarihi:

Open the calendar popup.

Üniversite:

Bölüm:

 

Çalıştığınız Kurum:

Yabancı Dil Bilgisi:

TOEFL, IELTS, KPDS/ÜDS, Diğer

E-posta:

 

Telefon:

 

Adres:

Makalenizin Konusu:

Makalenizi yandaki kutucuğa 300 kelimeyi aşmayacak şekilde yazınız :

Başvuru
İletişim


İLETİŞİM
T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI
            ADRES            
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
            TELEFON            
+90 312 596 64 07
+90 312 596 64 54

            E-POSTA            
gencgazeteciler@gsb.gov.tr

Genç Gazeteciler Buluşması